Xilografia per a La Piconadora.
Noticiari col·laboratiu i sense censura

El 26 i 27 de maig de 2018 i dins del marc del Gutter Fest #6, una sèrie de col·lectius i autors van impulsar una publicació format extragran com un mitjà de comunicació popular. L’edició tancada mesura 1 x 0,70 m, està realitzada amb xilografia, impresa amb un super-rodet piconador i amb tinta òfset sobre tela.  Fou organitzat per La Modesta, Espai Brut i L’Automàtica. 
Mark